سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « سوگ ابراهیم » از حضرت محمد (ص)

داستان « سوگ ابراهیم » محمد (ص) فرزند هیجده ماهه اش را در آغوش گرفته بود و با حالتی گریان و چهره ای اندوهگین، تماشاگر جان دادن پسرش بود. لبهایش…

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « ادب در نوجوانی » از حضرت محمد (ص)

داستان « ادب در نوجوانی » ایام حج بود و مانند سال های گذشته، «رفاده» مسؤول پذیرایی و تهیه خوراک برای حج گزاران بود. رفاده سازمانی بود که میهماندار میهمانان…

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « قصاص زیبا » از حضرت محمد (ص)

داستان « قصاص زیبا » ایام پیری محمد (ص) فرا رسیده بود و اندکی هم ناخوش احوال شده بود؛ به گونه ای که بدون کمک اطرافیان به تنهایی نمی توانست…

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « خشکسالی » از حضرت محمد (ص)

داستان « خشکسالی » قبیله قریش با قحطی و خشکسالی دست و پنجه نرم می کرد. روزگار س ختی بود و برای خانواده هایی که پر جمعیت بودند، این سختی…

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « شفاعت کودک » از حضرت محمد (ص)

داستان « شفاعت کودک » در دوران حیات پیامبر خدا (ص)، مردی نصرانی زندگی می کرد که هر چند وقت یک بار، برای زیارت و دیدن حضرت به منزل ایشان…

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « غذای بهشتی » از حضرت فاطمه (س)

داستان « غذای بهشتی » پادشاه حبشه، قطیفهای گرانبها که با طلا مزین شده بود، برای حضرت محمد (ص) هدیه فرستاد. پیامبر هدیه را گرفت و فرستادهٔ پادشاه را با…

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « ارث پیامبر » از حضرت فاطمه (س)

داستان « ارث پیامبر » روزی محمد (ص) به حسن و حسین اشاره کرد و فرمود: «این دو نوهٔ من، سرور جوانان اهل بهشت هستند.» فاطمه (س) از توصیف پدرش…

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « مرد نابینا » از حضرت فاطمه (س)

داستان « مرد نابینا » محمد (ص) و فاطمه (س) در خانه نشسته بودند. ناگهان کسی در زد. محمد (ص) گفت: کیستی؟» آن شخص گفت: «حاجت مندی نابینا هستم. اجازه…

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « تقسیم کار » از حضرت فاطمه (س)

داستان « تقسیم کار » یک روز پیامبر (ص) به خانه علی (ع) و فاطمه (س) رفته بود. از کارهای داخل خانه و شوهرداری فاطمه (س)» بیرون خانه صحبت می…

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « ساده زیستی » از حضرت فاطمه (س)

داستان « ساده زیستی » پیامبر (ص) عازم سفر بود. حضرت عادت داشت که قبل از سفر، با آخرین نفری که خداحافظی می کند، دخترش فاطمه (س) باشد. موقع برگشت…

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « لباس بهشتی » از حضرت فاطمه (س)

داستان « لباس بهشتی » در محلهای که فاطمه (س) زندگی می کرد، چند خانوادهٔ ثروتمند نیز ساکن بودند. روزی یکی از این خانواده های ثروتمند، مراسم جشن عروسی به…