دانلود متن دیکته برای نشانه « ایـ یـ ی ای » رایگان

0 ۲۵۱

 متن دیکته تا نشانه «ایـ یـ ی ای»

ایـ ی ی ای

سیب – بیدار – ایران – سینی – بیداری – ایرانی – اَمیر –

این – دین – سیم – بید – دیر – تیر – سیر – دیس – بیست – آری – اَبری – اَمین – آستین – بی بی – نی نی – بینی – سینا – سیما- میترا – مینا – مینو – تمرین – نسرین – سیمین – نَسیم – دوستی – سیمی – توری – موسیر – ایمان – بیمار – بیرون –  دیدار – دوربین – نیمرو – ساری – آبادی – بارانی – رو سَری – روبوسی – باربری – تنوری  – دیدنی – نورانی – بستنی – نابینا – نیرومند – دارایی

ایستادم – ایستادی – ایستاد    … ایست!

بر می دارم – بر می داری – بر می دارد – می دانم – می دانی – می داند – می بینم – می بینی – دیدَم – دیدی – نیستَم – نیستی – نیست – می بندم – می بندی – بستم – بستی – می مانم – می مانی – ماندم – ماندی – می ترسم – می ترسی – ترسیدم – ترسیدی- می بوسم – می بوسی- بوسیدم – می بارد – بارید – نبارید –

ایران آباد است.

ایرانی ایمان دارد .

این نانتنوری است .

او با دوربین آسمان را می بیند.

اَمین بیرون است.

مینا سیب بر می دارد .

آسمان اَبری نیست.

مامان سیما را بوسید .

این آبادی دیدنی است.

اَمیر بستنی دوست دارد.

میترا تمرین دارد.

مینو دیر آمد

این رو سری آبی است.

سینا در ساری می ماند .

او نیمرو دوست دارد .

باران می بارد .

اَمیر، تاب را بد بستی.

رایگان – دانلود
به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[امتیاز کل: 2 میانگین: 2.5]
ممکن است شما دوست داشته باشید

نظر شما در باره این نوشته چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + 9 =