همه چیز برای تدریس نشانه سـ س

0 ۷۸۷

پکیج اول ابتدایی

روش تدریس (طرح درس) نشانه « سـ س »

 

پاورپوینت نشانه س

به زوذی ….

نمونه سوال نشانه س

به زوذی ….

دیکته تا نشانه س

سـ ـ سَـ ـ سا

سم _ سام _ سَبَد _ اَ سب سام _ آدامس _ داس _ بس _ ساس _ اسباب _ اسد

ماما با سبد امد
اسد با سام امد.

با اسد امدم
با ما باد امد
بادام دادم.

سام با اَسب آمَد.

بَم آباد باد.

سام بادام داد.

باد آمَد

بابا با اسب آمَد

بابا سَبَد داد

بابا بادام داد

شعر نشانه س

سـ ،س

ما هستیم دو برادر   غیر آخر و آخر

ما، شکل شانه داریم                 سه تا دندانه داریم

در داس و سبد هستیم            وسط اسد هستیم

پیک نشانه س

دانلود پیک نشانه س

تکلیف در خانه نشانه س

به زودی ….

طرح درس نشانه س

روش تدریس حرف س

رهنمودهای آموزشی تدریس نشانه ی سـ س


وسایل مورد نیاز:

یک اسپری خوشبو کاربرگ سبد ( شیارهای عمودی را از قبل برش بزنید) – نوارهای  باریک مقوایی به عرض ۱ و طول ۲۰ سانتی متر در چهار رنگ – گل های مقوایی ۴ عدد – چسب – کتاب درسی –  لوحه ی آموزشی یا پاورپوینت –  فلش کارت – جدول الفبا – نشانه های مقوایی آا بـ ب اَ  -َ د مـ م سـ س
ایجاد انگیزه:
پس از سلام و احوالپرسی از دانش اموزان بخواهید چشم های خود را ببندند و کمی اسپری در محیط کلاس بزنید و از آن ها بخواهید درباره ی آن صحبت کنند.

کارگروهی و تلفیق با درس علوم، هنر و ریاضی:
از دانش آموزان بخواهی بپرسید:
با کدام اندام خود بو را احساس کردند؟ با بینی
آیا بوی خوبی بود؟ بله
عطرها از چه چیزی درست می کنند؟ از گل ها
نام چند گل خوشبو را بگویید. نرگس – مریم – یاس – محمدی
چه کسی گل های به این زیبایی و خوشبویی آفریده است؟ خدای خوب و مهربان
به چه کسانی گل هدیه می دهیم؟ مادر، پدر، معلم، بیماران

چرا؟ برای این که بگوییم دوستشان داریم و از آن ها تشکر کنیم.
یک کاربرگ و چهار نوار مقوایی و چهار گل به هر گروه بدهید و از آن ها بخواهید بگویند چه چیزهایی می بینند؟ سبد – نوار مقوایی – گل
تعداد هر کدام را سوال کنید و مفاهیم کمتر بیشتر مساوی و جمع و تفریق را کار کنید.

از دانش آموزان بخواهید به نوبت نوار های خود را با الگوی یکی زیر یکی رو از شیارهای سبد بگذرانند
و سپس گل ها را در سبد بچسبانند.
از آن ها بخواهید بگویند این سبد گل را به چه کسی می خواهند هدیه دهند؟
از کار های دانش آموزان نمایشگاه درست کنید .

ارائه ی درس:

لوحه ی درس را نصب کنید یا از پاورپوینت استفاده کنید.
دانش آموزان با دقت در تصویر وجه شباهت و تفاوت بین کاردستی و تصویر کتاب را بیان کنند.

تصویر خوانی ، کلی خوانی:

از دانش آموزان بخواهید کلمات و متن را با توجه به نشانه ها ابتدا فردی سپس گروهی بخوانند.

آموزش نشانه:

فلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید با توجه به تصویر کلمات را بخوانند ، با آن کلمه جمله بسازند و به صدا و جای نشانه ی قرمز توجه کنند.

هر گروه با توجه به مکان قرار گرفتن نشانه ی قرمز فلش کارت خود را در جدول قرار دهد و شبیه آن را بنویسد.
دانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که ست در اول و وسط با س آخر کلمه ها فرق دارد. سپس آن ها را هدایت کنید تا برای نشانه ها اسم بگذارند.

طریقه ی نوشتن سـ س را به درستی آموزش بدهید تعداد دندانه ها را با کمک بچه ها تعیین کنید. از شعرهای مرتبط برای جذابیت بیشتر استفاده کنید.
به خاصیت س اشاره کنید که چون دستش روی خط دراز است یک دوست دیگر (نشانه ی دیگر) باید حتما دست او را بگیرند.
در جدول الفبا کارت نشانه ی مـ م را در جای خود قرار دهید.

با اشاره ی دست و آهنگین بخوانید:
سـ می خواد با آا دوست بشه
با کدوم آا دوست می شه؟ ا غیر اول چون آ اول می یاد همیشه به غیر این نمی شه

سـ می خواد با ا دوست بشه بچسبه یا نچسبه؟ بچسبه و بچسبه. چون دست سـ روی خط درازه به دوست خود می نازه.
ترکیب سا را در جای مناسب بنویسید و از دانش آموزان بخواهید برای این ترکیب کلماتی را مثال بزنند.
اول س بعداً ا با هم دیگه می شه سا.
این کار را برای ترکیب سَـ تکرار کنید.

با کمک نشانه های مقوایی از دانش آموزان بخواهید کلمه های سام – ساس – سَم – سَما – سَبا – سَمَد – اسب – سَبَد – داس را درست کنند و در دفتر خود تمرین کنند.

 

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[امتیاز کل: 4 میانگین: 3.5]
مطالب بیشتر

نظر شما در باره این نوشته چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × پنج =