همه چیز برای تدریس نشانه « ز »

0 10,189

 رهنمودهای آموزشی تدریس نشانه ی ز

 

پاورپوینت نشانه ز

 

 

 

 

 متن روخوانی تا نشانه ز

 پیک نشانه ز

 تکلیف در خانه نشانه ز

 متن دیکته نشانه ز

 

‫وسایل مورد نیاز: کاربرگ – پاستل – چسب– قیچی – لوحه ی آموزشی یا پاورپوینت – فلش کارت -‬
‫جدول الفبا‬
‫ایجاد انگیزه:‬
‫پس از سالم و احوالپرسی شعر زیر را برای دانش آموزان بخوانید:‬
‫اون چیه ویز ویز می کنه؟‬
‫نیش داره جیز جیز می کنه؟‬
‫رو گل ها می نشینه‬
‫شیره ی گل می چینه‬
‫از شیره ی گل ها عسل می سازه‬
‫نیش داره اما نازه؟‬
‫کاردستی و تلفیق با درس علوم، هنر و ریاضی و قرآن: از دانش آموزان بپرسید:‬
‫شعر درباره ی چه جانوری بود؟ زنبور‬
‫زنبور چگونه حرکت می کند؟ غذایش چیست؟ پرواز می کند و شیره ی گل ها را می خورد.‬
‫زنبورها چگونه زندگی می کنند؟ به صورت گروهی‬
‫هر زنبور در کندو چه وظیفه ای دارد؟ ملکه مسئول تخم گذاری – زنبورهای سرباز مسئول نگهبانی از‬
‫کندو – زنبورهای کارگر مسئول جمع آوری شیره ی گل ها‬
‫به خانه ی زنبور چه می گوییم؟ خانه ی زنبور شبیه کدام شکل هندسی است؟ کندو – شش ضلعی‬
‫زنبورها چه رنگی دارند و چند نوع هستند؟ به رنگ های مختلف زرد و قرمز و سیاه – دو نوع هستند‬
‫زنبورهای عسل و زنبورهای معمولی‬
‫زنبور عسل چه چیزی درست می کند؟ چه مزه ای دارد؟ عسل – شیرین‬
از زندگی زنبورها ی عسل چه چیزی یاد می گیریم؟ آن ها خیلی منظم هستند – با هم کار می کنند –‬
‫هر کسی در گروه وظیفه ای دارد.‬
‫آیا می دانید یکی از سوره های قرآن به نام زنبور است؟ سوره ی نحل‬
‫چه کسی زنبور عسل را آفریده و درست کردن عسل را به آن ها آموخته است؟ خدای بزرگ و مهربان‬
‫یک کاربرگ به هر فرد بدهید تا دانش آموزان کاربرگ را به سلیقه ی خود رنگ کرده ، برش بزنند و‬
‫زنبور را روی کندو بچسبانند.‬
‫ارائه ی درس: لوحه ی درس را نصب کنید یا از پاورپوینت استفاده کنید.‬
‫دانش آموزان با دقت در تصویر داستان کوتاهی بگویند.‬
‫بعضی از گروه ها داستان خود را برای کالس بیان کنند.‬
‫تصویر خوانی ، کلی خوانی: از دانش آموزان بخواهید کلمات و متن را با توجه به نشانه ها ابتدا فردی‬
‫سپس گروهی بخوانند.‬
‫آموزش نشانه: فلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید با توجه به‬
‫تصویر کلمات را بخوانند ، با آن کلمه جمله بسازند و به صدا و جای نشانه ی قرمز توجه کنند.‬
‫هر گروه با توجه به مکان قرار گرفتن نشانه ی قرمز فلش کارت خود را در جدول قرار دهد و شبیه آن‬
‫را بنویسد.‬
دانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که ز در اول و وسط و آخر کلمه ها شبیه هم است. سپس آن‬
‫ها را هدایت کنید تا برای نشانه اسم بگذارند.‬
‫طریقه ی نوشتن ز را به درستی آموزش بدهید. از شعرهای مرتبط برای جذابیت بیشتر استفاده کنید.‬
‫به خاصیت ز اشاره کنید که چون دستش روی خط دراز نیست دوست دیگری (نشانه ی دیگر) دست‬
‫او را نمی گیرد.‬
‫در جدول الفبا کارت نشانه ی ز را در جای خود قرار دهید.‬
‫با اشاره ی دست و آهنگین نشانه ی ز را با مصوت ها ترکیب کنید و برای آن ها مثال بزنید.‬
‫با کمک نشانه های خوانده شده، از دانش آموزان بخواهید هر گروه چند کلمه را درست کنند.‬
مازندران
‫آزاد زبان زمین زنبور زن سوزن ‬
سبزی 
زود ترازو زیبا بازی

‫ﺳ‪‬ﺮﺑﺎز ﺗﯿﺮاَﻧﺪاز ﺳ‪‬ﺒﺰ ﻣﯿﺰ ﺗَﻤﯿﺰ دﯾﺮوز ﻧﻤﺎز روز ﻣﯽ‬

‫دوز‪د ﻣﯽ اَﻧﺪازد ﻣﯽ ﺳﺎز‪‬د ﻣﯽ رﯾﺰد‬

 

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[امتیاز کل: 14 میانگین: 3.6]
مطالب بیشتر

نظر شما در باره این نوشته چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + 9 =