0

همه چیز برای تدریس نشانه د

1873 بازدید

روش تدریس (طرح درس) نشانه « د »

 

چگونه می توان نشانه های فارسی اول ابتدایی را تدریس کرد؟ آیا اولیا هم می توانند به صورت اصولی نشانه ها را تدریس کنند؟ بله . با دریافت فایل های زیر هر کسی می تواند نشانه ها را به صورت اصولی با دانش آموز خود تمرین کند!

[su_custom_gallery source=”media: 9055″ link=”custom” target=”blank” width=”850″ height=”300″ title=”never”]

پاورپوینت نشانه 

 

دانلود پاورپوینت آموزش نشانه د

نمونه سوال نشانه 

به زودی…

دیکته تا نشانه 

آبا ـ آباد ـ باد ـ د ـ دَ ـ دا ـ داد_ آداب _ ادب _ بد _ ا َبَد

با- بَ د ا- دَ
آب اَبا آباد-داد
بابا آب داد.
با اَدَب آب داد.
دادا اَدَب داد.

شعر نشانه 

د

د کمر شکسته         پیش همه نشسته

کمری دولا داره       اخلاقی زیبا داره

نشسته شاد و خندان               در باد و داد و نادان

********************************

صدای خوبی از بیرون میاد
اول دریا، آخر مداد

این صدای د که داره میاد
دست تکون میده، میزنه فریاد

من و نگاه کن که یه شکل دارم
برا بچه ها شادی میارم

کمر من رو ببین شکسته
میون حرفا، تنها نشسته

صدای من رو بکش، نمیشه
دددددددددددددد

پیک نشانه 

https://cdn.ebtedaei.com/media/pdf/%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/04%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/04%20%D8%AF/%28www.ebtedaei.com%29%20004%20peyke%20neshaneha%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AF.pdf” style=”soft” background=”#00f70d” color=”#000000″ size=”10″ wide=”yes” icon=”icon: download” icon_color=”#1820f1″ text_shadow=”0px 1px 1px #ffffff”]دانلود پیک نشانه د[/su_button]

تکلیف در خانه نشانه 

به زودی…

طرح درس نشانه 

طرح درس نشانه د

رهنمودهای آموزشی تدریس نشانه ی د


وسایل مورد نیاز:

فایل صوتی باد کاربرگ ساده یا پازل درس پاستل کتاب درسی لوحه ی – – – –
آموزشی یا پاورپوینت فلش کارت جدول الفبا نشانه های مقوایی به صورت گردنبند آا بـ ب اَ –َ- د
ایجاد انگیزه
پس از سلام و احوالپرسی شعر زیر را برای دانش آموزان بخوانید : اون چیه که هو می کنه؟ میاد و هیاهو می کنه
با این که جارو نداره همه جا رو جارو می کنه

پاییز که شد یک جا نمی نشینه هی می ره توی باغ و بر می گرده
برگا رو از رو شاخه ها می چینه
پس از دریافت جواب از دانش آموزان آن ها را تشویق کنید. فایل صوتی باد رو پخش کنید تا دانش آموزان نمایش حرکت در باد را اجرا کنند.
کارگروهی و تلفیق با درس علوم، هنر و ریاضی: یک کاربرگ به هر گروه بدهید (در صورت استفاده از فایل پازل باید پرینت رنگی تهیه کرده، از قبل آن ها را قیچی کرده و در پاکتی قرار دهید تا دانش آموزان آن را درست کرده یا در یک برگه بچسبانند) و بپرسید : تصویر چه جایی را نشان می دهد؟ منظره ای از یک دریاچه که باد می آید.
تعداد ابرها درخت ها برگ ها را بگویید. با انگشت و چوب خط نشان دهید. (مفاهیم جمع و تفریق – – را هم می توانید کار کنید.)
چه چیزی درخت و برگ های آن را حرکت می دهد؟ باد
باد چگونه به وجود می آید؟ با جابجا شدن هوای اطراف باد تولید می شود.
آیا شما می توانید باد تولید کنید؟ بله با فوت کردن یا حرکت دادن دست و کاغذ چه وسایلی می شناسید که باد تولید می کنند؟ پنکه کولر

چه وسایلی با باد کار می کنند ؟ فرفره توربین بادی آسیاب بادی
باد به چه صورت هایی وجود دارد ؟ نسیم باد معمولی طوفان گردباد
باد در دریا چه چیزی تولید می کند؟ موج
اگر باد نوزد چه می شود؟ ابرها به حرکت در نمی آیند و بارانی هم نمی بارد.
چه کسی باد را آفریده است ؟ خدای مهربان

دانش آموزان کاربرگ را به سلیقه ی خود رنگ کنند .

ارائه ی درس:

لوحه ی درس را نصب کنید یا از پاورپوینت استفاده کنید.
دانش آموزان با دقت در تصویر داستان کوتاهی بگویند.
بعضی از گروه ها داستان خود را برای کلاس بیان کنند .
تصویر خوانی ، کلی خوانی:

از دانش آموزان بخواهید کلمات و متن را با توجه به نشانه ها ابتدا فردی سپس گروهی بخوانند.

آموزش نشانه: فلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید با توجه به تصویر کلمات را بخوانند ، با آن کلمه جمله بسازند و به صدا و جای نشانه ی قرمز توجه کنند.

هر گروه با توجه به مکان قرار گرفتن نشانه ی قرمز فلش کارت خود را در جدول قرار دهد و شبیه آن را بنویسد.

دانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که د در اول و وسط و آخر کلمه ها شبیه هم است. سپس آن ها را هدایت کنید تا برای نشانه اسم بگذارند.
طریقه ی نوشتن د را به درستی آموزش بدهید. از شعرهای مرتبط برای جذابیت بیشتر استفاده کنید.
به خاصیت د اشاره کنید که چون دستش روی خط دراز نیست دوست دیگری (نشانه ی دیگر) دست او را نمی گیرد.( طریقه ی نوشتن نشانه ی د که به نشانه های دیگر می چسبد را به روز دوم موکول کنید. مانند: بَد)

در جدول الفبا کارت نشانه ی د را در جای خود قرار دهید.
جدول دوستی ها: جدولی مانند زیر رسم کرده یا در صورت آماده بودن آن را نصب کنید.
نشانه های د و آا و اَ را در جای مناسب بنویسید. –
با اشاره ی دست و آهنگین بخوانید:
د می خواد با آا دوست بشه

با کدوم آا دوست می شه؟ ا غیر اول چون آ اول می یاد همیشه به غیر این نمی شه
د می خواد با ا دوست بشه بچسبه یا نچسبه؟ نچسبه و نچسبه. چون دست د روی خط دراز نیست.
ترکیب دا را در جای مناسب بنویسید.
اول د بعداً ا با هم دیگه می شه دا.

این کار را برای ترکیب دَ تکرار کنید.
با کمک نشانه های مقوایی که به صورت گردنبند درست کرده اید، از دانش آموزان بخواهید کلمه های : باد داد آباد اَدَب را درست کنند هر گروه کلمات خود را زیر کاربرگ خود بنویسد.
از کار های دانش آموزان نمایشگاه درست کنید .

فعالیت های تدریس نشانه د

۱- فراهم کردن وسایل مورد نیاز از قبل شامل: تصویر منظره ای که آمدن باد را نشان دهد – پاورپوینت نشانه – فلش کارت های درس-کارت های ترکیبات و نشانه ها – جدول الفبای کلاس- جدول الفبای رنگ کردنی -کتاب درسی

۲- خواندن این چیستان برای ایجاد انگیزه:

اون چیه که هو می کنه میاد و هیاهو می کنه

با این که جارو نداره همه جارو جارو می کنه

پاییز که شد یک جا نمی نشینه

برگارو از رو شاخه ها می چینه

۳- دریافت پاسخ چیستان از گروه ها و تشویق آنان

۴- توزیع تصویرها و رنگ آمیزی آن توسط گروه ها و بیان رابطه ی آن با چیستان

۵- پرسش درباره ی تصویر و انواع بادها(نسیم- باد- طوفان) و نمایش آن -فایده ی باد -بادچه چیزهایی را می تواند به حرکت درآورد؟

۶-جمع آوری کار دانش آموزان و تشویق گروهی آنان

۷- فعالیت های کار با کتاب درسی و معرفی نشانه

۸شعر معرفی نشانه:

صدای خوبی از بیرون میاد
اول دریا، آخر مداد

این صدای د که داره میاد
دست تکون میده، میزنه فریاد

من و نگاه کن که یه شکل دارم
برا بچه ها شادی میارم

کمر من رو ببین شکسته
میون حرفا، تنها نشسته

صدای من رو بکش، نمیشه
دددددددددددددد

۹- بعد از ترکیب نشانه با مصوت های آ و اَ برای نوشتن کلمات بهتر است به شیوه ی زیر عمل شود:

ترکیبات با -بَـ-دا-دَ و نشانه های اَ – ب – د را روی کارتهایی جداگانه نوشته و به گردن بچه هاانداخته شود تا از روی آن ها کلمات باد – داد- اَدَب – بَد را بچه ها در گروه بنویسند. با این فعالیت دانش آموزان ضمن آموختن کلمات از روند سواد آموزی خود احساس لذت خواهند کرد.

۱۰- کار گروهی دانش آموزان به آنان داده می شود و از آن ها خواسته می شود تا در خط اول عبارت باد باد باد را بنویسند و در خط دوم یک جمله بنویسند.
مثل: بابا آب داد. بابا ادب داد. (این فعالیت می تواند در روز دوم انجام شود)

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://ebtedaei.com/?p=4209
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
حسین جهانبخشی
سایت ابتدایی در تلاش برای آموزش اصولی و صحیح به دانش آموزان، با فراهم آوردن و توسعه جدید ترین مهارت ها، تجهیزات و امکانات آموزشی !
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

2 نظر در مورد همه چیز برای تدریس نشانه د

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + هجده =

 1. با سلام و خسته نباشید واقعا سایت عالیه فقط خواهشا اگه میشه طرح درس وکاردرخانه رابرای دانلود بذارید چون نمیشه دانلود کرد

  ۲

  1. سلام
   ممنون از دیدگاه خوبتون.
   مواردی که ذکر کردید در پکیج آموزگار اول ابتدایی وجود داره و به زودی به صورت مجزا برای دانلود قرار داره میشه

   ۳