همه چیز برای تدریس نشانه ا اَ _َ

0 ۷۰۳

روش تدریس (طرح درس) نشانه « اَ _َ »

 

پاورپوینت نشانه 

به زودی….

نمونه سوال نشانه 

به زودی….

دیکته تا نشانه 

 آ ا ـ بـ ب ـ آب ـ آبا

با ـ بابا ـ آبابا ـ اَ ـَـ

آب ـ بابا ـ بـ ـ آ ـ ب

اَ  ـَـ ـ بـ ب ـ آ ا ـ بابا

با ـ آبا ـ آبابا ـ باب

شعر نشانه 

اَ ، _َ

در اولم همیشه        جایم عوض نمیشه

قد دراز دارم            کلاه را کج میذارم

آمده ام در اَنبار       اول اَبر و اَنار

_َ دوم روی شکل هاست       جایش همیشه بالاست

سواری می خورد او                _َ دوم کوچولو

آمده در بَرادَر         نشسته در بَرابَر

پیک نشانه 

دانلود پیک نشانه اَ

تکلیف در خانه نشانه 

دانلود کار در خانه نشانه اَ

طرح درس نشانه 

طرح درس صدای اَ ورد

رهنمودهای آموزشی تدریس نشانه ی اَ


وسایل مورد نیاز:

کاردستی بادبادک کاربرگ یا لوزی های مقوایی قیچی پاستل کتاب درسی
لوحه ی آموزشی یا پاورپوینت فلش کارت جدول الفبا نشانه های مقوایی اَ و بـ ب
ایجاد انگیزه: با یک بادبادک وارد کلاس شوید.
پس از سلام و احوالپرسی شعر زیر را برای دانش آموزان بخوانید : کو کو کجا رفت؟ بادبادکم چرا رفت؟
از توی دستم نخش و کشید و کشید و در رفت
نه، نه، نه، بادبادکت نرفته
حالا دیگه او، مهمون ابر و باده

بازم میاد، رفته رو ابرا بگیره بخوابه.
کارگروهی و تلفیق با درس علوم، هنر و ریاضی: یک کاربرگ به هر گروه بدهید و بپرسید : تصویر چه شکل هایی و از هر کدام چند تا را نشان می دهد؟ ۱ لوزی – ۱۰ مثلث (مفاهیم ضلع و گوشه ها را هم می توانید بپرسید.)
این شکل ها شما را یاد چه چیزی می اندازد؟ بادبادک
بادبادک در کجا و چگونه حرکت می کند؟ آسمان به وسیله ی باد
باد چه چیزهای دیگری را می تواند به حرکت در آورد؟ اجسام سبک مثل کاغذ برگ و …

چه چیزهای دیگری در آسمان دیده می شود؟ ابر،  پرندگان
ابر از چه چیزی درست شده است؟ از بخار شدن آب دریاها
چه کسی ابر و باد را آفریده است؟ خدای مهربان
دانش آموزان کاربرگ را رنگ کرده و قطعات آن را قیچی کرده و در یک برگه بادبادک درست کنند و آن را به سلیقه ی خود کامل کنند . از کار های دانش آموزان نمایشگاه درست کنید .

ارائه ی درس:

لوحه ی درس را نصب کنید یا از پاورپوینت استفاده کنید.

دانش آموزان با دقت در تصویر داستان کوتاهی بگویند.
بعضی از گروه ها داستان خود را برای کلاس بیان کنند.
تصویر خوانی ، کلی خوانی: از دانش آموزان بخواهید کلمات و متن را با توجه به نشانه ها ابتدا فردی سپس گروهی بخوانند.

آموزش نشانه:

فلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید با توجه بهتصویر کلمات را بخوانند ، با آن کلمه جمله بسازند و به صدا و جای نشانه ی قرمز توجه کنند.

هر گروه با توجه به مکان قرار گرفتن نشانه ی قرمز فلش کارت خود را در جدول قرار دهد و شبیه آن را بنویسد.
دانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که اَ در اول کلمه ها مثل هستند و غیر اول با آنها فرق دارد.

سپس آن ها را هدایت کنید تا برای نشانه ها اسم بگذارند.
طریقه ی نوشتن اَ را به درستی آموزش بدهید. از شعرهای مرتبط برای جذابیت بیشتر استفاده کنید.
به خاصیت اشاره کنید که بالای نشانه های دیگر قرار می گیرد.
در جدول الفبا کارت نشانه ی اَ را در جای خود قرار دهید.

 

جدول دوستی ها :

جدول ترکیبات را رسم کنید و نشانه ی های خوانده شده را در جای مناسب بنویسید.

با اشاره ی دست و آهنگین بخوانید:
بـ می خواد با اَ دوست بشه –
با کدوم اَ دوست می شه؟ غیر اول چون اَ اول می یاد همیشه به غیر این نمی شه .
بـ می خواد با اَ دوست بشه کجا میره؟ بالا سر آقا میره.
ترکیب با را در جای مناسب بنویسید.
اول بـ بعداً با هم دیگه می شه بَـ .

 

با استفاده از نشانه های مقوایی از دانش آموزان بخواهید ترکیب با و بَ را درست کنند. سپس آن ها را در دفتر خود تمرین نمایند.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[امتیاز کل: 2 میانگین: 1.5]
مطالب بیشتر

نظر شما در باره این نوشته چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × یک =