معاونین

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « غدیر » برای سرود

سرود « غدیر » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « غدیر » آن روز محمد از نگاهش بر چهره دشت نور پاشید از پشت تمام تیرگی ها خورشید به روی دشت خندید از دعوت آسمانی او ، آرام علی زجای…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « گفتم علی » برای سرود

سرود « گفتم علی » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « گفتم علی » گفتم : علی از جای خود برخاستم از او مدد در راه حق می خواستم گفتم : علی تا آفتاب از نو دمید با یاد او غم از دل…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « همسایه با خدا » برای سرود

سرود « همسایه با خدا » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « همسایه با خدا » گرد پیغمبر در آن روز باز مردم جمع بودند آسمان و سنگ و سبزه ، شعر ایمان می سرودند در میان جمع مردم ، یک…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « میان کوچه های شب » برای سرود

سرود « میان کوچه های شب » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « میان کوچه های شب » شب است و آسمان لبریز مهتاب تمام شهر در گهواره ی خواب دوباره سایه ای در کوچه جاری ست به جز او هیچ…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « زیباتر از لبخند خورشید » برای سرود

سرود « زیباتر از لبخند خورشید » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « زیباتر از لبخند خورشید » کبوترهای مکه تشنه بودند اسیر دیو و دام دشنه بودند بیابان بود و خار و خاک و خاشاک علی…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « نان و پروانه » برای سرود

سرود « نان و پروانه » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « نان و پروانه » از بس که قلبش مهربان بود پروانه ها را پر نمی داد او شمع مردم بود و اشکش بوی گل و پروانه می داد او خوب…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « دشت غدیر » برای سرود

سرود « دشت غدیر » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « دشت غدیر » آن‌ روز محمد از نگاهش بر چهره‌ دشت‌ نور پاشيد از پشت‌ تمام‌ تيرگي‌ها خورشيد به‌ روي‌ دشت‌ خنديد از دعوت‌ آسماني‌…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « هنر » برای سرود

سرود « هنر » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « هنر » هنر نقش‌ جاويد فرهنگ‌ ما‌ گلستان‌ روييده‌ از سنگ‌ ما‌ هنر گنج‌ ميراث‌ جاويد شرق‌ هنر در شب‌ تيره‌ خورشيد شرق‌ هنر آفتابي‌…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « شهید » برای سرود

سرود « شهید » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « شهید » اي‌ شهيد اي‌ هميشه‌ جاودان‌ ياد تو يادگار زندگان‌ اي‌ شهيد اي‌ نشانه‌ خدا مهر تو كي‌ شود ز ما جدا نام تو مشعلي به…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « وطن » برای سرود

سرود « وطن » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « وطن » اي‌ وطن‌ اي‌ سرزمين‌ خوب‌ من‌ اي‌ تو با من‌ مهربان‌ و آشنا خاك‌ تو همواره‌ حاصلخيز و سبز آسمانت‌ روشن‌ از نور خدا…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « بهار توحید » برای سرود

سرود « بهار توحید » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « بهار توحید » بهار آمد بهار سبز قرآن بهار دين ، بهار هر مسلمان بهار آمد گل خورشيد خنديد شکوفا شد گل زيباي توحيد بهار دين…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « به نام او » برای سرود

سرود « به نام او » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « به نام او » به نام او که يادها از او بهتر مي شود فضاي سبز دشت ها شکوفه زار مي شود به نام او که آورد بهار  سبز شاد را گل و…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « دنیای خوب ما » برای سرود

سرود « دنیای خوب ما » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « دنیای خوب ما » اين آب و آفتاب ، اين کوهسار و دشت از قدرت خدا دارد سرگذشت در آب و آفتاب ، تابنده زندگي در کوهسار و دشت…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « روح ایمان » برای سرود

سرود « روح ایمان » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « روح ایمان » نماز اي شعر ناب زندگاني نماز اي جلوه ي رخشان تاريخ نماز اي نور ايمان ،  جان توحيد (( تو عشقي ، آتشي ، شوري ،…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « پیام خون » برای سرود

سرود « پیام خون » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « پیام خون » عالم از شور تو غرق هيجان است هنوز نهضتت مايه الهام جهان است هنوز در فداکاري مردانه ات اي رهبر عشق چشم ايام به…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « ورزش » برای سرود

سرود « ورزش » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « ورزش » تن زنده والا به ورزندگي است که ورزندگي مايه زندگي است به ورزش گراي و سرافراز باش که پايان تن پروري بندگي است دلي بايدت…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « مثل آفتاب » برای سرود

سرود « مثل آفتاب » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « مثل آفتاب » اي شکفته در نگاه روشن ستاره ها اي شهيد رفتي و هنوز هم عطر نام تو ميان کوچه مي وزد کوچه ها به نام روشن تو…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « اوج سبز خدا » برای سرود

سرود « اوج سبز خدا » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « اوج سبز خدا » ماه سبز نياز و آرامش ماه پرواز تا وجود خداست ماه سجاده، گل ، دعا، قرآن ماه پرهيزگاري و تقواست مي شود با…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « آفتابی برای فردا » برای سرود

سرود « آفتابی برای فردا » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « آفتابی برای فردا » او که در قلب آسمان جا کرد ديده در خانه ي خدا وا کرد داد او را پيمبر اذن جهاد آسمان، چشم شد، تماشا…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « علی آمد » برای سرود

سرود « علی آمد » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « علی آمد » زمين را مژده شادي، ز اوج کبريا آمد که خورشيد جهان آرا، عل ي (ع) شير خدا آمد فلک از ديده روشن، به باغ لاله و لادن…
ادامه مطلب ...

10% off

عضو سایت شوید و کد تخفیف 10 درصدی بگیرید!

>>> به مدت محدود <<<