معاونین

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « تا هرکجا که رفتم » برای سرود

سرود « تا هرکجا که رفتم » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « تا هرکجا که رفتم » تا هر کجا که رفتم دیدم تو را در آنجا در کوه و دشت و صحرا در باغ های زیبا تا هر کجا که رفتم تا…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « فرشته ی مهر » برای سرود

سرود « فرشته ی مهر » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « فرشته ی مهر » مادر! ای مریم بزرگ زمان خرم از تو بهار ایمان است قلب سرشار از عطوفت تو روشن از آفتاب قرآن است مادر! ای…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « گنج بی رنج » برای سرود

سرود « گنج بی رنج » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « گنج بی رنج » مردمان کتابخوان گویند  گنج بی رنج هر کتابی به راستی گنجی است گنج با رنج می شود پیدا لیکن این گنج، گنج بی رنجی…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « سرود آسمانی » برای سرود

سرود « سرود آسمانی » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « سرود آسمانی » شهر پر نشاط و شور می شود با سرود آسمانی اذان راه روشنی دوباره تا بهشت باز می شود به روی مردمان لحظه لحظه…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « به پا خیز » برای سرود

سرود « به پا خیز » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « به پا خیز » نو گل باغ ايران به پاخيز پيرو راه قرآن به پاخيز رهسپار ره سرفرازي حامي دين يزدان به پاخيز اي وطن را نگهبان، به…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « نسل انقلاب » برای سرود

سرود « نسل انقلاب » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « نسل انقلاب » صبح است و نام حق ورد زبان ما با سيره رسول روشن روان ما ما نسل انقلاب نسل حماسه ايم در قرن بي تنش اصل حماسه…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « ره ملک سعادت » برای سرود

سرود « ره ملک سعادت » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « ره ملک سعادت » بخوان قرآن که دل آرام گيرد بخوان تا جان ز جانان جام گيرد بخوان تا بنگري نور خدا را ببيني در درون شور خدا…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « فصل سرخ لاله ها » برای سرود

سرود « فصل سرخ لاله ها » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « فصل سرخ لاله ها » فصل، فصل ميهماني بود و نور فصل رويش، گل شدن، فصل غرور فصل يک خورشيد گرم و بي‏غروب فصل پرواز…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « مادر » برای سرود

سرود « مادر » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « مادر » مادر اي گل بوته ي مهتاب من مادر اي عطر گل شاداب من مادراي سازنده ي فرداي من مادر اي خون تو در رگهاي من مادر اي شاخه گل…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « پیک بیداری » برای سرود

سرود « پیک بیداری » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « پیک بیداری » بچه ها بچه ها بچه ها بچه ها آن امامي که دوست داشت شما بهترين هاي روزگار شويد آنکه مي خواست در وجود فضا دشت…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « سیزده آبان » برای سرود

سرود « سیزده آبان » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « سیزده آبان » روز اميد، روز صبح سپيد روز از خون دميدن خورشيد روز مشت و گلوله و فرياد روز فرياد بر شب بيداد روز پيروزي سحر…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « چون رود جاری » برای سرود

سرود « چون رود جاری » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « چون رود جاری » آموخت از تو باران سخاوت دریا بزرگی کوه استقامت نزدیک کردی ما را به قرآن لب را به تکبیر دل را به ایمان…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « در میان قاب عکس » برای سرود

سرود « در میان قاب عکس » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « در میان قاب عکس » در اتاق کوچکم هست قاب روشنی توی قاب عکس من آفتاب روشنی قاب عکس کوچکم صبح وظهر و عصر وشام عطر می…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « مژده ای لاله ها » برای سرود

سرود « مژده ای لاله ها » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « مژده ای لاله ها » مژده ای لاله ها، که یار آمد غنچه گل کرد و گل به بار آمد مردمان را به دل قرار آمد روشنی را طلایه دار…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « نام و یاد تو » برای سرود

سرود « نام و یاد تو » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « نام و یاد تو » ای در سپهر مهر، ماه عالم افروز ای در دل تاریک شب روشن تر از روز روشن ز رخسار چو ماهت محفل ما ای پر فورغ…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « پیام آور روشنایی » برای سرود

سرود « پیام آور روشنایی » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « پیام آور روشنایی » ناگهان سر زد از مرز باران مژده خرم و سبز رستن گفت با ما طلوعی دوباره باید از تیرگی دست شستن آمد…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « شهر خمین » برای سرود

سرود « شهر خمین » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « شهر خمین » در سردی و سیاهی گل ناگهان درخشید یک ماه تازه انگار در آسمان درخشید آن شب صدای دریا از کوچه ها می آمد از خانه…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « شکوه سادگی » برای سرود

سرود « شکوه سادگی » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « شکوه سادگی » آمد از کرانه ها از کرانه های دور از سکوت شب گذشت با ترانه های نور گل دمید از آن بهار شاخه شاخه، صف به صف…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ بی کلام – آهنگ خالی – « باران مطهر » برای سرود

سرود « باران مطهر » + متن + آهنگ با کلام و بی کلام متن و آهنگ سرود « باران مطهر » ای تو مثل نم نم باران مطهر ای تو مثل خنده گلها معطر خشت خشت خانه ها و کوچه هامان باز می خواند تو را مولای…
ادامه مطلب ...

10% off

عضو سایت شوید و کد تخفیف 10 درصدی بگیرید!

>>> به مدت محدود <<<