0

مجموعه تصویر گرافیکی برای رنگ آمیزی و تولید محتوا

1658 بازدید
ابتدایی ارائه دهنده خدمات آموزش ابتدایی

مجموعه تصاویر کودکانه برای تولید محتوای مربوط به کودکان

استفاده از طرح های آماده برای رنگ آمیزی بسیار برای دانش آموزان جذاب است. این تصاویر را می توانید در برگه ای چاپ کنید و از دانش آموزان بخواهید که آنها را رنگ آمیزی کنند.

دقت داشته باشید که به دانش آموزان بگویید موقع رنگ آمیزی از کادر بیرون نزنند و در استفاده از رنگ ها ، رنگ های طبیعی به کار ببرند تا تصویر زیبا رنگ شود.

اگر شما نیز تولید محتوا در حوضه کودک و نوجوان انجام می دهید این تصاویر برای شما می تواند بسیار مفید باشد.

ماهی و آبزیان

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C.zip

آتشنشان

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86.zip

اشکال هندسی

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C.zipالفبای انگلیسی

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.zipعکس بادبادک

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9.zip

عکسی بالن

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86.zipطراحی برگ

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%DA%AF.zipخرگوش

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.zip

خانه

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.zip

خوراکی

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%20%D9%87%D8%A7.zipدرخت

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA.zip

دندان

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA.zipسبزی

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA.zip

شماره عدد

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87.zip

صورت صورتک

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9.zip

فضاپیما

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7.zip

قطار

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1.zip

ماشین

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86.zip

موتور

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1.zip

موسیقی

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C.rar

میوه

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87.zip

هلیکوپتر

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1.zipهواپیما

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87/www.ebtedaei.com019%20%282%29.jpg

ورزش

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4.zip

پاییز

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2.zip

پرندگان

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87.zipپروانه

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87.zip

دکتر

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C.zip

کارتن

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86.zip

کامپیوتر و رایانه

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1.zipتراکتور کشاورزی

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.zip

قایق کشتی

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82.zipگل

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%DA%AF%D9%84.zip

تصاویر طراحی

https://cdn.ebtedaei.com/media/jpg/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86.zip

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://ebtedaei.com/?p=708
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
حسین جهانبخشی
سایت ابتدایی در تلاش برای آموزش اصولی و صحیح به دانش آموزان، با فراهم آوردن و توسعه جدید ترین مهارت ها، تجهیزات و امکانات آموزشی !
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

1 نظر در مورد مجموعه تصویر گرافیکی برای رنگ آمیزی و تولید محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 8 =