سایت ابتدایی

مذهبی

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « کودک اعجوبه » از امام علی (ع)

داستان « کودک اعجوبه » در روزگار علی (ع)، کودکی به دنیا آمد که از کمر به بالا، دو سر…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « فتح خيبر » از امام علی (ع)

داستان « فتح خيبر » یهودیان در زمان پیامبر گستاخی را به حد نهایت رسانیده بودند. پیامبر (ص) لشگری را…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « همیشه در صراط مستقيم » از امام علی (ع)

داستان « همیشه در صراط مستقيم » محمد (ص)، علی (ع) را در رأس لشگری عظیم به سمت يمن فرستاد.…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « ماجرای قصاب » از امام علی (ع)

داستان « ماجرای قصاب » علی (ع) به بازار رفته بود. وقتی که از جلوی مغازه قصابی عبور می کرد،…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « میانه روی در زندگی » از امام علی (ع)

داستان « میانه روی در زندگی » «علاء بن زياد» یکی از ثروتمندان شهر بصره و از ارادتمندان و علاقه…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « توکل چیست؟ » از امام علی (ع)

داستان « توکل چیست؟ » گروهی از مسلمانان در یکی از مساجد شهر جمع شده بودند. آنان برای این که…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « صدقه » از امام علی (ع)

داستان « صدقه » روزی رسول خدا (ص)، از اموال خود، سیصد دینار به علی (ع) هدیه داد. علی (ع)…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « مبارک ترین ضربت » از امام علی (ع)

داستان « مبارک ترین ضربت » کفار قریش چندین بار از مسلمانان، شکست سختی خورده بودند؛ اما این بار با…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « نجات کودک » از امام علی (ع)

داستان « نجات کودک » زنی، کودک خردسالش را در پشت بام، تنها رها کرد و مشغول کارهای روزمره شد.…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « راست یا دروغ » از امام علی (ع)

داستان « راست یا دروغ » صدای جر و بحث و دعوای دو نفر در میان کوچه پیچیده بود. هر…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « یک تیر و دو نشان » از امام علی (ع)

داستان « یک تیر، دو نشان » خبر اوردند که رود فرات طغیان کرده و برخی از مزارع و باغات…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان «نان مُهر شده!» از امام علی (ع)

داستان «نان مُهر شده!» شخصی به نام طبایع بن رفيع برای انجام کاری نزد امام علی (ع) رفت. او در…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « تقسیم شترها » از امام علی (ع)

داستان « تقسیم شترها » صدای جر و بحث عده ای از مردم در بازار به گوش می رسید. انگار…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « جواب ابلهان خاموشی است » از امام علی (ع)

داستان « جواب ابلهان خاموشی است » در زمان حکومت امام علی (ع)، خوارج از آزادی بیان و آزادی عمل…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « خبر دادن از آینده » از امام موسی کاظم (ع)

داستان « خبر دادن از آینده » روزی یکی از یاران امام موسی کاظم (ع) به نام محمد آن چنان…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « کدام بهتر است؟ » از امام موسی کاظم (ع)

داستان « کدام بهتر است؟ » شخصی مدام حضرت امام موسی (ع) را مورد آزار و اذیت قرار می داد…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « اهمیت سبزیجات » از امام موسی کاظم (ع)

داستان « اهمیت سبزیجات » روزی امام موسی کاظم (ع)، شخصی را برای صرف ناهار دعوت می نماید. وقتی سفره…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « وصیت امام کاظم (ع) »

داستان « وصیت امام کاظم (ع) » امام موسی کاظم (ع)، که اواخر عمر مبارکش را در زندان به سر…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « امان بی امان » از امام موسی کاظم (ع)

داستان « امان بی امان » هارون الرشید حضرت امام موسی کاظم (ع) را به دربار خود دعوت نمود و…
زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « کمال همنشین در من اثر کرد » از امام موسی کاظم (ع)

داستان « کمال همنشین در من اثر کرد » دوران خفقان حکومت هارون الرشید بود و امام موسی کاظم (ع)…