دانلود پاورپوینت + کاربرگ + طرح درس نگاره های اول ابتدایی

0 ۴۰۱

دانلود پاورپوینت نگاره های فارسی اول ابتدایی

پیش از همه چیز جا دارد نکاتی را در باره تدریس نگاره ها یاداور شود:

1- هر نگاره مجموعه ی متنوعی از اطلاعات و یک پارچه است که ابتدا دانش آموز با کلیت آن آشنا می شود و در مرحله ی بعد اجزایی از درون آن استخراج می گردد و در معرض دید وی قرار می گیرد تا توان ذهنی ، قدرت و نگه داری مطالب در حافظه، میزان گسترش حوزه ی واژگان، میزان تسلط بر زبان و میزان انطباق آموخته های او با اهداف، در این بخش سنجیده می شود.

2- مدت زمان تدریس برای نگاره ها (دو هفته اول مهر هر هفته دو نگاره و دو هفته ی آخر مهر هر هفته سه نگاره) جمعا ده نگاره پیش بینی شده است. البته همکاران محترم می توانند مدت زمان بیشتری را به صلاحدید خودشان به این امر اختصاص دهند.

3- آموزش کلمات (هم آغاز- هم پایان) از نگاره 2 آغاز می شود.

(کلمات هم آغاز کلماتی هستند که صدای اولشان مانند هم است. مثل: آبی، آسمان، آدم؛ و کلمات هم پایان کلماتی هستند که صدای آخرشان مثل هم است. مثل؛ سینی، بینی، شیرینی، ماهی)

4- بخش و صدا کشی کلمات به عنوان یک فن و نه یک روش ، می تواند در کتاب کار مورد استفاده قرار گیرد و به علت رویکرد کلی در کتاب فارسی بخش و صدا کشی بصورت مداوم و اجباری نیاز نیست.

بازی نگاره ها

تاس کلمات:

دو مکعب درست می کنیم یکی مختص به صدای هم آغاز و یکی هم پایان ؛ ما تصویر به روی مکعب ها می چسبانیم و با انداختن آن دانش آموز باید با صدای اول آن یک کلمه دیگر بگوید.مثلا اگر تاس را انداختیم و کلمه آسمان آمد ، دانش آموز باید با صدای «آ» یک کلمه جدید بگوید.

درباره هم پایان هم به همین صورت.

خرید از فروشگاه:

یک نفر فروشنده می شود؛ کارت ها را روی میز میچیند و هر مشتری پاکتی در دست دارد که باید کلمات هم آغاز و هم پایان را با توجه به تصویر روی پاکت پیدا کند و در پاکت بگذارد (پاکت های کادویی مناسب ان کار هستند)

پرش روی کلمات:

تصاویررا بر روی زمین می چسبانیم با هر صدایی که گفتیم دانش آموز باید بگردد و تصاویر و کلمه هم آغاز یا هم پایان آن را پیدا کند و روی آن بپرد.

این باید به این صورت باشد که دانش آموز باید بتواند کلی خوانی انجام دهد. و مثلا اگر به دانش آموز بگوییم روی آسمان بپر باید بتواند شکل کلی آسمان را بخواند و رویش بپرد.(تدریس از کل به جزء _ روش تدریس کلی فارسی اول ابتدایی)

پر کردن کلمه:

تعدادی کلمه تو خالی به دانش آموزان می دهیم. و به دانش آموزان می گوییم که فلان کلمه مورد نظر را پیدا کنند و رنگش کنند .

پرتاب توپ:

کلمات را روی دیوار در ارتفاع کم می پسبانیم بعد از بچه ها می خواهیم به سمت کلمه مورد نظر نشانه بگیرد.

(اگر فکر می کنید که توپ در کلاس درس مشکل ساز می شود می توانید با مچاله کردن کاغذ های باطله یا روزنامه یک توپ کاغذی بسازید و بازی را انجام دهید ).

داستان گویی:

داستان کوچکی بر روی تخته می نویسید و کلماتی را که دانش آموزان باید کلی خوانی کنند را بزرگ تر می نویسید . سپس داستان را خوانده و وقتی که با کلمه مورد نظر رسیدید از دانش آموزان می خواهید کلمه را بخوانند.

 

دانلود پاورپوینت نگاره ها

دانلود پاورپوینت نگاره ها

  دانلود کاربرگ های نگاره ها

دانلود کاربرگ نگاره یک دانلود کاربرگ نگاره دو دانلود کاربرگ نگاره سه دانلود کاربرگ نگاره چهار دانلود کاربرگ نگاره پنج دانلود کاربرگ نگاره شش دانلود کاربرگ نگاره هفت دانلود کاربرگ نگاره هشت دانلود کاربرگ نگاره نه دانلود کاربرگ نگاره ده

  دانلود طرح درس نگاره ها

دانلود طرح درس نگاره یک دانلود طرح درس نگاره دو دانلود طرح درس نگاره سه دانلود طرح درس نگاره چهار دانلود طرح درس نگاره پنج دانلود طرح درس نگاره شش دانلود طرح درس نگاره هشت دانلود طرح درس نگاره نه دانلود طرح درس نگاره ده
به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[امتیاز کل: 3 میانگین: 3.3]
مطالب بیشتر

نظر شما در باره این نوشته چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × یک =