دانلود نمونه سوال فارسی اول ابتدایی | سایت ابتدایی
سایت ابتدایی

دانلود نمونه سوال فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال ریاضی علوم فارسی اول ابتدایی

نمونه سوالات فارسی اول ابتدایی

 

 

 

دانلود مجموعه نمونه سوالات (ریاضی – علوم – فارسی) اول ابتدایی

 

 

نمونه سوال نشانه یـ ی فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه گـ گ فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه کـ ک فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه ژ فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه چـ چ فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه پـ پ فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه و فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه و استثنا فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه هـ ـهـ ـه ه فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه نـ ن فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه مـ م فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه لـ ل فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه قـ ق فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه فـ ف فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه غـ ـغـ ـغ غ فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه عـ ـعـ ـع ع فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه ظ فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه ط فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه صـ ص فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه شـ ش فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه سـ س فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه ز فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه ذ فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه د فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه خوا فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه خـ خ فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه حـ ح فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه جـ ج فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه ثـ ث فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه بـ ب فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه ایـ یـ ی ای فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه اُ _ُ فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه اَ _َ فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه او و فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه اِ ـه ه فارسی اول ابتدایی

نمونه سوال نشانه آ ا فارسی اول ابتدایی

 

 

پشتیبانی سایت ابتدایی

دیدگاه‌ها (3)

*
*

دوازده − 9 =

  mmss359 مشترک شهریور 11, 1399 پاسخ

  سلام چگونه میشود فقط یکی از پکها رو خرید کرد مثلا فقط درس فارسی .پک کامل فارسی و هزینه فارسی چقدر است

   حسین جهانبخشی مهمان شهریور 12, 1399 پاسخ

   سلام با زدن " انتخاب پایه تحصیلی " در قسمت بالایی سایت پایه خود را انتخاب کنید و پک مورد نیازتان را خریداری نمایید.

  گروه آموزشی هفت مهمان آبان 9, 1399 پاسخ

  سلام
  سایتتون خیلی خوبه
  موفق باشید