سایت ابتدایی

تخفیف های فعال سایت

دانلود رایگان فایل

فایل های رایگان
شرایط دانلود رایگان فایل
 • ثبت نام در سایت ابتدایی
 • ورود به سایت ابتدایی
 • دانلود بدون محدودیت

ارسال پستی رایگان

محصولات پستی
نحوه استفاده از تخفیف
 • سفارش بالای 200 تومان
 • اعمال به صورت اتوماتیک
 • اعمال بدون محدودیت

تخفیف 5 درصدی

محصولات پستی
نحوه دریافت کد تخفیف
 • دریافت بعد از ثبت نام
 • دریافت بعد از ورود
 • دریافت بعد از خرید

تخفیف 10 درصدی

محصولات دانلودی
نحوه دریافت کد تخفیف
 • دریافت بعد از ثبت نام
 • دریافت بعد از ورود
 • دریافت بعد از خرید

تخفیف 15 درصدی

محصولات پستی
نحوه استفاده از تخفیف
 • سفارش بالای 15 عدد
 • اعمال اتوماتیک تخفیف
 • اعمال بدون محدودیت

تخفیف 20 درصدی

محصولات دانلودی
نحوه دریافت کد تخفیف
 • دریافت بعد از هر خرید
 • ارسال از طریق پیامک
 • اعمال بدون محدودیت

تخفیف 50 درصدی

محصولات دانلودی
نحوه استفاده از تخفیف
 • اعمال شده برای پک ها
 • اعمال شده برای پکیج ها
 • استفاده بدون محدودیت
پیشنهاد ویژه