پستهای اخیر

داستان « کودک اعجوبه » از امام علی (ع)

داستان « کودک اعجوبه »در روزگار علی (ع)، کودکی به دنیا آمد که از کمر به بالا، دو سر و دو بدن داشت. قرار حساب می شود یا دو نفر!؟ بود از بزرگان این کودک ارثی به او برسد؛ اما هیچ کس نمی دانست که این کودک یک نفر نزد علی (ع) رفتند و کودک را هم با خود بردند. از امام پرسیدند: «یا امیرالمؤمنین! این کودک یک نفر محسوب می شود یا دو نفر؟ و اگر به او ارث…
ادامه مطلب ...