دانلود کتاب احکام کودکان از تولد تا بلوغ به صورت word

تومان5500

دانلود کتاب احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده: محمد حسین فلاح زاده- انتشارات دلیل ما ۱۳۸۵

با توجه به این که آموزش احکام برای کودکان و نوجوانان دارای اهمیت زیادی است، دست اندر کاران آموزش نیز باید به تمامی نکات و مسائل احکام کودک آشنایی خیلی خوبی داشته باشند.

در غیر این صورت نمی توان امید داشت مفاهیم و دانسته های حداقلی احکام به خوبی به دانش آموزان انتقال پیدا کند.

این کتاب شامل فصول و موارد زیر است:

1- احکام تولد                   6-احکام هزینه زندگی

2-احکام تغذیه                  7-احکام مالکیت کودک

3-احکام حضانت               8-احکام کیفری

4-احکام ولایت                 9-احکام بلوغ و اعمال عباد

5-احکام تعلیم و تربیت     10- احکام مرگ و میراث و…

توضیحات

دانلود کتاب احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده: محمد حسین فلاح زاده- انتشارات دلیل ما ۱۳۸۵

با توجه به این که آموزش احکام برای کودکان و نوجوانان دارای اهمیت زیادی است، دست اندر کاران آموزش نیز باید به تمامی نکات و مسائل احکام کودک آشنایی خیلی خوبی داشته باشند.

در غیر این صورت نمی توان امید داشت مفاهیم و دانسته های حداقلی احکام به خوبی به دانش آموزان انتقال پیدا کند.

این کتاب شامل فصول و موارد زیر است:

1- تولد:

شستشوی بدن (غسل دادن)

نخستین غذا (کام برداشتن)

نخستین سخن(اذان و اقامه)

نامگذاری(تسمیه)

تراشیدن سر

سوراخ کردن گوش

ختنه

عقیقه

ولیمه

2-تغذیه:

شیر مادر و تاثیر آن

مدت شیردهی

شیر دایه

اجرت شیر دهی

خوردنی و نوشیدنی

3-حضانت:

تعریف حضانت

مراتب حضانت

حضانت دیگران

اسقاط حق حضانت

پایان حضانت کودک

4-ولایت:

صاحبان ولایت

شرایط ولی

حدود ولایت ولی

ولایت بر جان(نفس)

ولایت بر مال

ولایت پدر و جد پدری

ولایت حاکم

ولایت مومنان

قیم و وصی

شرایط قیم

شرایط وصی

ولایت بر ازدواج خردسالان

5-تعلیم و تربیت:

تحصیل

مواد آموزشی

فضای آموزشی

هزینه تحصیلی

تربیت

بازی و سرگرمی

مراقبت های تربیتی

تمرین عبادات

حفظ شخصیت و احترام کودکان

6-هزینه زندگی:

کسب و کاری برای تامین هزینه زندگی

پرداخت خمس و زکات به فرزند

هزینه ی یتیمان

جهیزیه دختر

لباس و زیور

7-مالکیت کودک:

تصرفات و اختیارات مالی

قراردادهای اقتصادی

خرید و فروش

اجاره و استخدام

وقف و بخشش

قرض، عاریه و امانت

جعاله، وکالت، ضمانت و بیمه

شُفعه

تصرف در مال یتیمان

وقف بر اولاد

8-احکام کیفری:

حدود

حد قَذف (ناسزاگویی)

سرقت

زنا و لواط

قصاص نفس

جنایات کودک

دیات

9-بلوغ و اعمال عباد:

نشانه های بلوغ

عادت ماهانه ی دختران

ادعای نوجوانان بر بلوغ

تقلید

طهارت

غسل

تماس با خط قرآن کریم

تخلّی

نماز

مکان نمازگزار

لباس نماز گزار

اذان و اقامه

نماز جماعت و جمعه

نماز مسافر

کودک و مسجد

روزه

بلوغ در ماه رمضان

قضای روزه

اعتکاف

خمس

و…

10- مرگ و میراث و…

احکام مرگ و میراث کودک

مرگ فرزند

تشریفات

غسل

کفن و دفن

نماز

میراث

تصرف در سهم یتیم

ارث بری از کودک

وصیت

و…

تمامی حقوق نزد وب سایت «ابتدایی» محفوظ است!