دانلود آهنگ بی کلام « یار دبستانی من ۲ »

دانلود آهنگ بی کلام « یار دبستانی من ۲ » برای سرود

سرود یار دبستانی من ۲

 

یار دبستانی من    بامن و همراه منی
تو دست هم دستای ما       همسفر راه منی
جبهه ی ما مدرسه شد    معلم ما شهدا
آمریکا شیطان بزرگ     می ترسه از وحدت ما
دشمن ما منتظره     تا من و تو خسته بشیم
تو قفس دشمنیاش مونده و پر بسته بشیم
ما می تونیم باهمدلی دشمن و ناامید کنیم
میون دنیا دوباره ایران و روسفید کنیم         یار دبستانی من
با من و همراه منی تو دست هم دستای   ما همسفر راه منی
جبهه ی ما مدرسه شد     معلم ما شهدا
آمریکا شیطان بزرگ  می ترسه از وحدت ما
یار دبستانی من     با من و همراه منی
تو دست هم دستای ما      همسفر راه منی
جبهه ی ما مدرسه شد   معلم ما شهدا
آمریکا شیطان بزرگ    می ترسه از وحدت ما
دشمن ما منتظره  تا من و تو خسته بشیم
تو قفس دشمنیاش مونده و پر بسته بشیم
ما می تونیم باهمدلی  دشمن و نا امید کنیم
میون دنیا دوباره ایران و روسفید کنیم
یاردبستانی من   بامن و همراه منی
تو دست هم دستای ما    همسفرراه منی
جبهه ی ما مدرسه شد     معلم ما شهدا
آمریکا شیطان بزرگ    می ترسه از وحدت ما

دانلود آهنگ بی کلام دانلود آهنگ با کلام

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × دو =